Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Objectius

Principals objectius de la Federació

  • Donar suport a la consolidació i expansió de les cooperatives de consumidors i usuaris.
  • Impulsar i promoure la creació de cooperatives. Cercar i analitzar noves oportunitats de creació de cooperatives de consum en nous àmbits d’activitat.
  • Promoure projectes intercooperatius.
  • Desenvolupar programes de formació cooperativa, empresarial i consumidorista.
  • Aprofundir en la tasca educativa com a associació de persones consumidores.
  • Potenciar els elements d’identitat i diferenciadors.
  • Impulsar i desenvolupar la sectorial de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics per a potenciar i enfortir col·lectivament un sistema alimentari sostenible autogestionat des del cooperativisme de consum.