Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Enllaços d’interès

www.consum.cat

Som un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació. Com a tal, tenim personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d’obrar per acomplir les nostres finalitats. Tenim assignades totes les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum.

www.ccpae.org

El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Hispacoop és la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris i, com a tal, agrupa i coordina a un total de 187 cooperatives de consumidors de tota Espanya que representen a 5.912.797 socis consumidors, 47.598 treballadors i un volum de facturació anual de 8.508,39 milions d’euros, segons dades de 2019.

Sobre aquesta base, Hispacoop com a organització representativa sense ànim de lucre, exerceix des de 1990 la seva activitat en una doble vessant:

  • ACTIVITAT COOPERATIVA – EMPRESARIAL representant els interessos de les cooperatives de consum davant institucions i fòrums nacionals i internacionals. Algunes de les cooperatives de consum que Hispacoop representa, són empreses líders de distribució de productes i serveis en diferents sectors de l’economia com són, entre altres, la distribució comercial de productes de gran consum, el subministrament d’energia elèctrica, la prestació de serveis sanitaris o la distribució de llibres i productes culturals.
  • ACTIVITAT CONSUMIDORISTA actuant com a associació de consumidors i usuaris, en ser un dels seus objectius fundacionals el defensar, informar i formar els consumidors sobre aquells temes que puguin ser del seu interès.
Membres del Consell Rector
  • Presidència: Mikel Larrea Azpeitia
  • Vicepresidència 1a: Carmen Picot Oroval
  • Vicepresidència 2a: Paloma Rodríguez Villegas
  • Vocal Parell: José Luís Torres Coca
  • Vocal Senar: Antonio Mª Roca de Togores
  • Secretaria: Quim Sicília Gil