Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Què és la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya LOGO

 

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de les mateixes cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances. Assumeix un clar compromís social com a organització de persones consumidores. Les cooperatives de consum tenen el seu origen en els entorns locals i són agents actius del territori on operen.

El model societari de les cooperatives de consum està basat en les persones i la seva participació, tant pel que fa l’organització social com a l’empresarial. A més, permet incorporar els treballadors al projecte cooperatiu i així tots dos col·lectius el comparteixen –socis consumidors i socis de treball.