Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Què és la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya LOGO

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de les mateixes cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances. Assumeix un clar compromís social com a organització de persones consumidores. Les cooperatives de consum tenen el seu origen en els entorns locals i són agents actius del territori on operen.

El model societari de les cooperatives de consum està basat en les persones i la seva participació, tant pel que fa l’organització social com a l’empresarial. A més, permet incorporar els i les treballadores al projecte cooperatiu i així ambdós col·lectius el comparteixen –socis/es consumidors/es i socis/es de treball.


Propòsit:

El propòsit de Coopsconsum és articular el cooperativisme de consum, en el marc de la transició ecosocial, per tal de donar resposta a les necessitats de la societat actual de manera transformadora, i generar més impacte social, econòmic i polític.

Els nostres principis:

 • Intercooperació
 • Autoorganització
 • Saviesa col·lectiva
 • Arrelament territorial
 • Diversitat
 • Feminismes
 • Esperança

Principals objectius de la Federació

 • Donar suport a la consolidació i expansió de les cooperatives de consumidors i usuaris.
 • Impulsar i promoure la creació de cooperatives. Cercar i analitzar noves oportunitats de creació de cooperatives de consum en nous àmbits d’activitat.
 • Promoure projectes intercooperatius.
 • Desenvolupar programes de formació cooperativa, empresarial i consumidorista.
 • Aprofundir en la tasca educativa com a associació de persones consumidores.
 • Potenciar els elements d’identitat i diferenciadors.
 • Impulsar i desenvolupar la sectorial de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics per a potenciar i enfortir col·lectivament un sistema alimentari sostenible autogestionat des del cooperativisme de consum.