Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Legalització telemàtica dels llibres de les cooperatives

Accedeix a la instrucció

Accedeix al tràmit