Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Espais d’incidència

Comunitat cooperativa

Com a federació, en tant que entitat representativa de les cooperatives de persones consumidores i usuàries, participem d’espais d’incidència social i política del cooperativisme, de l’economia social i solidària i del consumidorisme. A nivell català i a nivell estatal.

Logo CoopCat Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fundada el1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre que, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, actua com a òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i com a màxim interlocutor amb l’Administració Pública.

La Confederació està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat, així com tot el territori de Catalunya.

CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i coresponsabilitat, i segueix els valors definidors de l’ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

Els òrgans de govern de la Confederació són l’Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

Membres del Consell Rector
 • Presidència: Guillem Llorens (Co-president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya)
 • Vicepresidència: Josep M. López Fumat (President de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya)
 • Secretaria: Jordi Rojas Rodríguez (Vicepresident tercer de la Federació de Cooperatives de consumidors i usuaris de Catalunya)
 • Vicesecretaria: Ramon Sarroca (President de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya)
 • Vocalia: David Guardia i Mascó (President de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya)

 

Logo HISPACOOP

Hispacoop és la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris i, com a tal, agrupa i coordina a un total de 187 cooperatives de consumidors de tota Espanya que representen a 5.912.797 socis consumidors, 47.598 treballadors i un volum de facturació anual de 8.508,39 milions d’euros, segons dades de 2019.

Sobre aquesta base, Hispacoop com a organització representativa sense ànim de lucre, exerceix des de 1990 la seva activitat en una doble vessant:

 • ACTIVITAT COOPERATIVA – EMPRESARIAL representant els interessos de les cooperatives de consum davant institucions i fòrums nacionals i internacionals. Algunes de les cooperatives de consum que Hispacoop representa, són empreses líders de distribució de productes i serveis en diferents sectors de l’economia com són, entre altres, la distribució comercial de productes de gran consum, el subministrament d’energia elèctrica, la prestació de serveis sanitaris o la distribució de llibres i productes culturals.
 • ACTIVITAT CONSUMIDORISTA actuant com a associació de consumidors i usuaris, en ser un dels seus objectius fundacionals el defensar, informar i formar els consumidors sobre aquells temes que puguin ser del seu interès.
Membres del Consell Rector
 • Presidència: Mikel Larrea Azpeitia
 • Vicepresidència 1a: Carmen Picot Oroval
 • Vicepresidència 2a: Paloma Rodríguez Villegas
 • Vocal Parell: José Luís Torres Coca
 • Vocal Senar: Antonio Mª Roca de Togores
 • Secretaria: Jordi Rojas Rodríguez

 

 

 

La fundació promou l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors. El coneixement i defensa del patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cultural català.

 

 

 

Estem adherides a l’estratègia de l’economia social i solidària a Barcelona 2030 i participem del grup de comunicació i el de consum així com també estem al Grup Motor.

Més informació

Economia social

Les empreses o entitats que formen part de l’economia social integren aspectes socials i econòmics en el seu funcionament: perseguir una finalitat social que sorgeixi des d’un grup de ciutadans, en la presa de decisions intervenen diversos col·lectius, s’estableixen límits en la distribució de beneficis o actius, la governança és inclusiva, l’activitat econòmica és contínua, hi ha autonomia organitzativa, hi ha nivell de risc significatiu, genera un mínim d’ocupació i tenen orientació al mercat.

Les formes jurídiques que utilitzen les organitzacions de l’economia social a Catalunya són: mutualitats de previsió social, cooperatives, societats laborals, fundacions i associacions.

A Catalunya, l’economia social s’estructura a través de l’AESCAT, Associació Economia Social Catalunya, que és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya som socis fundadors i exercim la presidència de l’entitat des dels seus inicis, el 2017.

www.xes.cat

La xarxa d’economia solidària per una banda vol promoure l’intercanvi entre cooperatives d’informacions, productes i serveis, és a dir promoure la intercooperació i per l’altra difondre una altra manera d’entendre l’economia.