Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Propòsit i principis

Propòsit:

El propòsit de Coopsconsum és articular el cooperativisme de consum, en el marc de la transició ecosocial, per tal de donar resposta a les necessitats de la societat actual de manera transformadora, i generar més impacte social, econòmic i polític.

Els nostres principis:

  • Intercooperació
  • Autoorganització
  • Saviesa col·lectiva
  • Arrelament territorial
  • Diversitat
  • Feminismes
  • Esperança