Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Missió, visió i valors

La missió

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una organització que aglutina i representa a les cooperatives de persones consumidores i usuàries de Catalunya amb una triple voluntat:

 • Contribuir a fer visibles i consolidar les cooperatives existents.
 • Identificar nous models de cooperació en nous àmbits de consum per contribuir al seu aprofundiment i extensió i a la creació de noves cooperatives.
 • Impulsar un sistema diferent de fer economia i empresa: fomentant i donant suport a noves dinàmiques d’organització de les persones consumidores i usuàries; i creant aliances amb la resta de sectors del cooperativisme i amb altres organitzacions i moviments econòmics i socials.

La visió

Prioritzem els eixos d’actuació següents:

 • Representació: la Federació vol ser un espai de referència per a les cooperatives de persones consumidores i usuàries de Catalunya i, en conseqüència, de les persones associades.
 • Comunicació: la Federació vol fer visible un cooperativisme de consum compromès amb la recerca de solucions col·lectives a les necessitats de les persones.
 • Formació i suport empresarial: la Federació vol col·laborar en la millora i la consolidació de les cooperatives de persones consumidores i usuàries, i contribuir a fer-les més competents.
 • Intercooperació: la Federació vol promoure espais de col·laboració entre les cooperatives i amb la resta de la societat, per generar noves activitats.

 

Valors

 • SERVEI
 • TRANSPARÈNCIA
 • EFICIÈNCIA
 • PARTICIPACIÓ
 • AUTONOMIA
 • EQUITAT
 • EMPRENEDORIA COL·LECTIVA
 • VISIÓ INTEGRAL