Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

La Federació pren sentit en la representació de les cooperatives que en formen part i també en la defensa del cooperativisme en un àmbit global.

Les cooperatives que conformen el Consell Rector de la Federació són:

 

Abacus Cooperativa Logo

Abacus és una cooperativa de persones consumidores i usuàries, amb socis i sòcies de treball, fundada l’any 1968. La cooperativa compta amb 959.665 socis i sòcies de consum i 579 socis de treball (dades de tancament de 2020). Té la voluntat de transformar l’experiència i el consum cultural, educatiu i de lleure de manera col·laborativa, responsable i sostenible. Abacus aposta per dinamitzar el territori amb els seus 48 establiments a Catalunya, València i Balears. La cooperativa és un referent de confiança que busca l’impacte econòmic i el social de la seva activitat, apostant per la gestió amb equitat, participació i sostenibilitat. Reconeguda el 2018 amb la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya i la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Apindep Ronçana Logo

Apindep Ronçana és una cooperativa de persones consumidores i usuàries, d’iniciativa social i amb la consideració d’entitat sense ànim de lucre creada l’any 2006. Treballa per aconseguir un accés a una vida independent i de qualitat de les persones amb discapacitat, i la seva tasca és facilitar el suport i els recursos adients. L’activitat de la cooperativa s’enfoca a tenir en compte les capacitats per sobre de les discapacitats, amb solidaritat, compromís, qualitat i innovació. L’any 2020 la cooperativa compta amb 556 persones sòcies de consum i 11 persones sòcies de treball, amb 4 socis col·laboradors. 

 

Comunitat Minera Olesana Logo

La Comunitat Minera Olesana és una societat fundada l’any 1868 per un grup d’olesans i olesanes amb l’objectiu de disposar d’aigua corrent a les cases amb garanties de salubritat per al consum. L’any 1992 la Comunitat Minera Olesana es va convertir en cooperativa de persones consumidores i usuàries. La cooperativa, sensible i activa davant del canvi climàtic, du a terme diferents accions per a una millor sostenibilitat hidrològica i pedagògica davant dels seus ciutadans. L’any 2020 la cooperativa va rebre la distinció de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) pel seu compromís amb el territori. L’any 2020 compta amb 10.229 persones sòcies de consum. 

 

Consum cooperativa Logo

Consum és una cooperativa de persones consumidores i persones sòcies de treball que desenvolupa la seva activitat en el sector de la distribució a través d’una xarxa comercial formada per més de 755 supermercats entre Consum i les franquícies Charter. Té una plantilla que supera les 16.000 persones treballadores, més de 3,5 milions de persones sòcies consumidores i està present a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Múrcia, Castella – la Manxa, Aragó i Andalusia. L’any 2020 a Catalunya la cooperativa compta amb 1.080.177 persones sòcies de consum i amb 3.066 persones sòcies de treball. 

 

logo Cooperativa 70

Cooperativa 70 és una cooperativa de persones consumidores i usuàries, d’iniciativa social, amb la consideració d’entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1970 a Caldes de Montbui. L’activitat inicial de la cooperativa, fins l’any 2000, va ser la distribució comercial i a partir del 2003 l’Assemblea va aprovar noves línies de treball centrades en els drets de les persones consumidores i el consum responsable, el consum de formació i cultura en el lleure i l’economia social. Aquestes línies de treball han anat evolucionant i adaptant-se als nous temps de manera que actualment també té com a objectiu impulsar serveis relacionats amb les energies així com satisfer les necessitats d’allotjament de les seves persones sòcies mitjançant projectes d’habitatges justos, accessibles, d’acord amb els valors de l’economia social.

L’any 2020 la cooperativa comptava amb 4.081 persones sòcies.

 

Logo El brot

El Brot va néixer com a associació l’any 1979 a Reus. Es va constituir com a cooperativa de persones consumidores i usuàries l’any 1987 i d’aquesta manera es va convertir en la primera cooperativa de consumidors ecològics constituïda a tot l’estat espanyol. L’objecte de la cooperativa és l’abastiment de productes ecològics a les unitats familiars que en són sòcies. L’any 2020 El Brot compta amb 88 persones sòcies de consum.

 

logo Germinal

Germinal es va constituir com cooperativa de persones consumidores l’any 1996, establint els criteris de responsabilitat i solidaritat per l’obtenció dels productes que consumim. Germinal és un col·lectiu de persones amb uns objectius comuns basats en la cooperació i la voluntarietat lliurement establertes que vol resoldre, mitjançant el consum de productes eco-biològics, qüestions d’ordre social, laboral, econòmic, ecològic i de salut que afecten la nostra vida i el nostre entorn, sentint-se així partícips d’un moviment social transformador i progressista.

Germinal es basa en l’autogestió com a sistema de presa de decisions, on cada membre és un agent actiu que, junt amb la resta, aborda i resol íntegrament totes les qüestions que els afecten.

 

Logo Gestió veïnal

Gestió Veïnal de Barri és una cooperativa de persones consumidores que es va constituir l’any 2000, gràcies a l’empenta de la Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC) i d’altres entitats veïnals, per tal de construir un projecte innovador en l’àmbit de l’administració de finques. L’any 2020 la cooperativa comptava amb 547 socis de consum. 

 

Logo Cooperativa Mútua de Pa i Queviures

La Mútua de Pa i Queviures és una cooperativa de consum històrica que es va crear l’any 1903 a Manlleu. Entre 1939 va ser ocupada pel feixisme i l’any 1979 es va poder recuperar part del patrimoni retingut gràcies a la massa social descendent dels antics cooperativistes. En l’actualitat la cooperativa compta amb 680 persones sòcies de consum i està replantejant la seva activitat.

 

Logo SCIAS Hospital de Barcelona

SCIAS, Societat Cooperativa d’Instal·lacions Assistencials Sanitàries, és una cooperativa de persones consumidores i usuàries fundada l’any 1974. La cooperativa és la propietària i la gestora de l’Hospital de Barcelona, que es va inaugurar l’any 1989 i, conjuntament amb Autogestió Sanitària (la cooperativa de metges que és propietària de l’asseguradora Assistència Sanitària) forma el que anomenem cooperativisme sanitari. L’any 2020 SCIAS comptava amb 169.292 persones sòcies de consum i 799 persones sòcies de treball. 

 

L’equip tècnic

L’equip tècnic de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya està format per la figura de la direcció, per una persona que realitza les tasques de comptabilitat i per una persona tècnica amb funcions d’administració i comunicació.