Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Federar-se

Si voleu beneficiar-vos dels avantatges de formar part de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, podeu federar la vostra cooperativa aportant la següent documentació:

Model de sol·licitud d’ingrès

Model certificació de l’acord de l’Assemblea o Consell Rector de la cooperativa

Model dades de la cooperativa

Model domiciliació bancària de les quotes

A continuació, podeu accedir a la nostra cartera de serveis, al tríptic de la federació i a la taula de quotes: 

Cartera de serveis

Tríptic informatiu

Taula de quotes 2024