Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Presentació telemàtica de sol·licituds d’actes registrals inscriptibles al Registre de Cooperatives

A partir del 5 de juliol les cooperatives han de presentar  el actes inscriptibles de forma telemàtica mitjançant el tràmit «Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives» a través del Canal Empresa.

Accedeix al tràmit aquí.

Accedeix a les instruccions aquí.