Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Assemblea 2018

Assemblea General Ordinària i Extraordinària, 2018

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya va celebrar el passat dia 2 de juliol la seva Assemblea General amb la participació d’un bon nombre d’assistents. La presidència i la direcció varen presentar la memòria social i econòmica del 2017 que varen ser aprovades per unanimitat, així com es varen presentar també les perspectives pel 2018, cal ressaltar la presentació de l’edició del Glossari Cooperatiu que va tenir una excel·lent acceptació i la projecció per aquest 2018 del mapa cooperatiu presentada per l’Albert Huerta, consultor de Vector 5 com entitat que coordina el projecte conjuntament amb la federació.

Podeu consultar la memòria resum 2017 a la nostra web.