Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Memòria 2017

Memòria 2017

Memòria 2017

 

El 2017 la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris ha continuat amb la seva tasca de representació institucional en diversos àmbits.