Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Som Energia publica una Guia d’atenció a persones sòcies amb perspectiva de gènere

La cooperativa Som Energia ha publicat una Guia d’atenció a persones sòcies amb perspectiva de gènere. L’objectiu és que la plantilla laboral tingui en compte la mirada de gènere en les seves comunicacions quan atenen les persones, ja sigui a través de correu electrònic o de trucades telefòniques. Tot i que es tracta d’un material intern, l’organització el posa a disposició de tothom que el vulgui utilitzar.

Som Energia està conscienciada amb la discriminació i opressió que pateixen les dones, a tots els nivells, en tots els àmbits de la societat. Com a membre de l’Economia Social i Solidària, té com un dels seus principis l’equitat de totes les persones, sense discriminació per motiu de gènere, i està compromesa a aplicar mesures per intentar minimitzar les diferències que hi ha actualment. És conscient que la perspectiva de gènere ha de ser transversal, ja que afecta tots els àmbits, també el de la comunicació. És conscient, també, del potencial i l’impacte que té una cooperativa amb més de 60.000 persones sòcies i 100.000 contractes d’electricitat.

Tal com explica la guia, “les nostres expressions i comunicacions han d’estar impregnades de la perspectiva de gènere, utilitzant un llenguatge inclusiu i no sexista, que visibilitzi les dones i que serveixi, a la vegada, per crear i reconèixer referents femenins, trencar estereotips i neutralitzar prejudicis sexistes”.

La cooperativa està convençuda que aplicar la perspectiva de gènere va més enllà de l’ús no sexista del llenguatge, i que l’atenció personal per telèfon i correu electrònic requereix d’una mirada que tingui en compte d’altres aspectes. Per això, després de buscar, sense èxit, un manual d’aquestes característiques, van optar per fer-lo.

Per a la realització de la guia van fer una anàlisi dels casos concrets amb què es troben les persones que atenen, per telèfon o correu, les peticions d’informació, gestió de contractes, resolució d’incidències i d’altres consultes. Després d’agrupar els més comuns, professionals formades en gènere i comunicació van elaborar el document.

Així doncs, la guia recull casos d’ús no sexista del llenguatge, tant genèrics com adaptats a la realitat de l’organització (sector energètic i món cooperatiu), i també inclou un seguit d’indicacions a tenir en compte, per exemple no reproduir estereotips sexistes, no donar per suposat que la persona titular del contracte serà un home, o que el personal tècnic, electricista i enginyer està format necessàriament homes; no donar per suposat que a l’habitatge hi viu una parella (formada per un home i una dona) o, en converses telefòniques, no donar per suposat el gènere de la persona per la seva veu, entre d’altres.

És amb la reproducció dels estereotips sexistes que se’ls dona força i se’ls manté vius, fet que ajuda a perpetuar les discriminacions i opressions cap a les dones. A la vegada, s’invisibilitzen d’altres realitats i s’oculten referents per a les dones. Utilitzar la perspectiva de gènere en les comunicacions ajuda, també, a tractar més respectuosament les persones a qui s’atén.

Som Energia té la voluntat que la perspectiva de gènere impregni tota la societat, i creu que aquesta guia pot ser un granet de sorra que ajudi a lluitar contra la discriminació cap a les dones. És per això, doncs, que posa aquesta guia a disposició de tothom a qui li pugui ser útil, ja sigui per aplicar-la directament, o bé com a inspiració per reflexionar i emprendre d’altres accions encaminades a treballar per la igualtat real de drets i oportunitats.

 

 

 

 

Notícia publicada per Som Energia