Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Assemblea SCIAS

SCIAS celebra la seva assemblea general ordinària

Les persones sòcies de la cooperativa es reuneixen en el màxim òrgan de decisió de l’organització.

El passat 11 de juny va tenir lloc a Barcelona l’assemblea general ordinària de SCIAS a la qual, amb igualtat de participació, les persones que formen part de la cooperativa van assistir per donar sentit al model de cooperativisme sanitari de què és exemple. Prèviament, a les assemblees preparatòries celebrades del 23 de maig al 2 de juny, socis i sòcies van escollir els compromissaris i establir els preacords oportuns segons les demarcacions i sectors corresponents.

Conduïda per la presidenta de la cooperativa, M. Àngels Font, en aquesta edició, ja sense restriccions als actes presencials, la trobada es va desenvolupar segons l’ordre del dia previst, que incloïa la renovació de càrrecs.

L’assemblea de SCIAS té com a principals funcions censurar la gestió global, distribuir excedents, aprovar els comptes anuals, acordar les aportacions de capital, escollir els membres del Consell Rector i d’altres òrgans i, si s’escau, modificar els estatuts socials o diferents reglaments. És, per tant, el màxim òrgan de govern de la cooperativa, si bé no té caràcter executiu.