Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Presentació telemàtica de la sol·licitud del dipòsit de comptes anuals

Accedeix a la instrucció.

Accedeix al tràmit