Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Oferta de feina a la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (Coopsconsum) Relleu de la direcció

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (Coopsconsum) és l’eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Des del mes de novembre passat, un nou Consell Rector, més ampli i amb representació de noves cooperatives, ha iniciat un nou mandat i afronta un futur ple de reptes.
Entre aquests reptes, un de molt important i que ens ocupa en aquesta convocatòria: l’actual directora inicia un procés de jubilació parcial i hem d’abordar la seva substitució en la direcció de l’entitat a través d’un contracte de relleu. Això vol dir que hi haurà un període de coincidència en el que s’abordarà la definició de la nova estructura tècnica, la nova estratègia de la federació i la reorganització del Consell Rector. Tot això sense desatendre les responsabilitats del dia a dia i amb projectes de rellevància als que haurem de donar resposta.
Alguns exemples: Des de l’àmbit del consum, l’eclosió de les Comunitats Energètiques Locals (CEL) a les que ens hem de proposar acompanyar i incorporar a la Federació. Des del conjunt del cooperativisme, dos projectes importants com són la primera Universitat d’Estiu del Cooperativisme i la preparació del 125è aniversari de la fundació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. En aquest escenari tan engrescador i, alhora, tan complex, ens cal incorporar una persona polivalent, amb capacitat per gestionar espais d’incertesa, projectes innovadors de nova creació i amb flexibilitat per adaptar-se a entorns canviants.

Veure oferta de feina