Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Obligacions registrals

Totes les cooperatives catalanes han de portar legalitzats pel Registre General de Cooperatives de Catalunya tant els llibres obligatoris previstos en l’article 86 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, com aquells que no són obligatoris amb caràcter general, però es preveuen a la llei, com els llibres d’actes dels òrgans facultatius de la cooperativa.

Segons la Instrucció 1/2020, les sol·licituds de legalització de llibres que facin les cooperatives han de seguir obligatòriament la tramitació per mitjans telemàtics.

Les cooperatives també estan obligades a presentar  el actes inscriptibles de forma telemàtica.