Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Noves Convocatòries d’Ajudes FSE 2020-2023

CEPES publica dos convocatòries d’ajudes del Fons Social Europeu amb un valor de 19.2 milions d’euros.

Consulta la notícia en el següent enllaç: https://bit.ly/38qvzMs

Podeu consultar tota la informació per presentar l’acreditació i els projectes en el següent enllaç:  https://fse.cepes.es/

TERMINIS DE SOL·LICITUD D’ACREDITACIÓ D’ENTITATS:

  • Fins el 17 de juliol a les 23:59h s’obre un plaç de presentació de sol·licituds d’acreditació, ja sigui per un registre nou o per l’actualització de dades de les entitats o empreses que hagin participat en convocatòries anteriors. Aquest procés d’acreditació es pot fer a través del Portal FSE de CEPES:  https://fse.cepes.es/ L’objectiu d’aquest procés d’acreditació és la revisió per part de CEPES del compliment de les condicions per ser una entitat sol·licitant.

PRESENTACIÓ DE SOLICITUDS DE SUBVENCIÓ:

  • Només podran presentar una sol·licitud de subvenció les entitats que hagin estat acreditades prèviament per CEPES. Una entitat podrà presentar fins un màxim de 3 projectes de forma individual i/o en col·laboració. La presentació de projectes es podrà realitzar des de l’1 d’agost fins el 25 de setembre mitjançant un formulari electrònic normalitzat que figura a l’annex VII de la convocatoris.