Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

L’impacte ambiental del núvol. Opcions

100 milions de servidors, un milió de quilòmetres de cables. La informació que estàs veient a la pantalla potser ha passat per Tòkio. La xarxa pesa, i molt.

Internet funciona sobre un conjunt de xarxes de computadors interconnectades i amb un idioma comú que ens permet obtenir molts serveis, cada cop més.

Quan parlem d’Internet i del núvol no ens referim a quelcom immaterial, sinó a quelcom molt material i disseminat pel món, que consumeix recursos i que genera residus i emissions contaminants, també gasos d’efecte d’hivernacle.

Però Internet també ha reduït de manera considerable el consum de serveis fins ara més impactants i ens ha permès relacionar-nos de manera eficient possibilitant reunions i formació a distància, optimitzant processos de treball, revolucionant els mitjans de comunicació, etc. Llavors, quin és el balanç ambiental d’Internet? L’impacte és més gran o més petit que si Internet no existís?

Fem un recorregut sobre els efectes ambientals de la seva part més física (els centres de dades i servidors) i la vessant més quotidiana (l’ús).

 

[Llegir +]

Font: Opcions