Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Assemblea General

L’Assemblea General aprova el balanç de 2021 i dibuixa les línies de futur d’Abacus

El passat 16 de juny va tenir lloc l’Assemblea General d’Abacus, on els 110 socis delegats de treball i els 160 de consum van aprovar els resultats econòmics de la cooperativa de l’any 2021.
En paraules de Salva Garcia, “s’ha tancat l’exercici amb uns ingressos de 83,5 milions d’euros i un increment de 7,9 milions (10%) respecte l’exercici anterior, que ha suposat un resultat d’explotació positiu de 1 milió d’euros”.
Per a Oriol Soler, “Abacus té el repte gegant de preservar els valors que van impulsar la cooperativa davant de la revolució digital, però també té el model organitzatiu necessari per fer que l’organització creixi, aconsegueixi l’excel·lència i sigui referent en els sectors clau”.
L’Assemblea General també va aprovar els nous càrrecs socials del Consell Rector amb el Nomenament de Marta Aymerich, Anna Martínez I David Martínez.

Font:  Abacus