Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

La intercooperació entre sòcies de CoopCat possibilitarà l’ocupabilitat de joves migrats en explotacions agràries

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, sòcies de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, estan acabant de coordinar la iniciativa Acollim.coop amb l’objectiu de facilitar la integració laboral de joves migrants no acompanyats.

El projecte posarà en contacte cooperatives agràries, que requereixen personal per a les seves instal·lacions o per a les explotacions dels socis, amb cooperatives de treball que tutelen els joves.

El projecte Acollim.coop es va començar a gestar en el marc de les cooperatives d’iniciativa social que tutelen joves migrats i el treball conjunt a la comissió d’intercooperació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya va permetre trobar punts de necessitats coincidents entre branques cooperatives. La crisi derivada de la Covid-19 ha accelerat el treball intercooperatiu entre federacions, que alhora dona més força a la iniciativa del projecte Acollim.coop.

Així doncs, aquesta iniciativa i el nou Reial decret en matèria d’ocupabilitat agrària, facilitarà la integració de més de 860 joves, que representen un col·lectiu vulnerable de la nostra societat, en el sector agrari i agroindustrial català.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya va crear la comissió d’intercooperació conscients que la cooperació entre cooperatives permet donar respostes al teixit social d’una manera més eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu.

 

Nota de premsa conjunta entre la Federació de Cooperatives Agràries i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: El cooperativisme català treballa per a la integració laboral de joves migrants no acompanyats