Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

La Federació

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Temps de covid, la resposta resilient del cooperativisme

Un abans i un després? La seqüència dels fets és coneguda plenament, un virus que sorgeix a l’altra banda del món, que deriva en pandèmia i que genera de manera simultània un problema sanitari i un de socioeconòmic, que ens ha deixat dos aprenentatges: la fragilitat de la globalització (paraules del filòsof Daniel Innerarity) i la vulnerabilitat de la nostra societat.

Ens hem posat en “mode crisi” amb tot un munt de propostes de protecció i, en certa manera, de rebel·lió en com s’ha construït el sistema socioeconòmic fins ara, i tot això en un temps rècord. Quina actitud han tingut les cooperatives, les federacions, la confederació i altres agents de l’Economia Social i Solidària (ESS) per protegir les nostres empreses, les persones i les entitats? Creiem fermament que el cooperativisme ha estat plenament resilient en l’adopció de diferents enfocaments per solucionar problemes, i s’ha adaptat ràpidament a les necessitats del context. Han sorgit diferents idees per apaivagar els danys, en la mesura del possible, amb pragmatisme i màxima intercooperació entre totes les famílies cooperatives. En aquest darrer punt ressaltem el paper del cooperativisme de consumidores i usuàries que, des de diferents sectors d’activitat, com ara el sòciosanitari, els serveis d’atenció a les persones, el sector cultural, els serveis financers i la distribució d’alimentació, entre d’altres, ha estat excepcionalment “perfecte” en la seva resiliència i actuació. Gràcies a tothom.

Quan adoptem una mirada transversal es fa necessari valorar algunes de les propostes del cooperativisme català. Hi destaca el Pacte de País per una Economia per la Vida, que es basa en un nou model econòmic plural i transformador, dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país a partir d’un nou model productiu, reproductiu i ecològic. A la vegada, cal remarcar la resposta comunitària del cooperativisme amb la creació d’un Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària impulsat per diferents agents de l’ESS i que ha servit per reforçar iniciatives que afrontaven l’emergència sanitària i econòmica.

Ara, hem d’activar tota la nostra intel·ligència i compromís cooperatiu per reforçar el nostre model, el cooperativisme i, en particular, el cooperativisme de consumidores i usuàries. Aquí està, la federació, treballant amb les cooperatives, les federacions i la confederació per accelerar aquest compromís adquirit amb la nostra societat.

Salut i força!

Quim Sicília
President
18 de novembre de 2021