Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

La digitalització de la governança de les cooperatives i la comunitat Meta.Cercles.Coop

Les cooperatives són un model hetero­geni de fer empresa on conviuen cooperatives de diverses dimensions, àmbits geogràfics i amb diferent capacitat d’actuació territorial. Aquesta heterogeneïtat -lluny de ser una barrera- es­devé una riquesa per al país, ja que les coope­ratives s’adapten a les necessitats socioeconò­miques de l’entorn on s’ubiquen i en permeten el progrés. Els sistemes de governança de les cooperatives també són molt hetero­genis perquè són el resultat d’un camí evolutiu amb centenars d’anys d’història, combinat amb entorns jurídics diversos i nor­mes sectorials canviants, sumats a les particularitats de cada tipus d’associats.

La governança és un component clau en les cooperatives. Arran de la COVID 19 el desenvolupament tradicional de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives s’ha vist alterat. En aquest context, es feia imprescindible accelerar la digitalització de la governança cooperativa i reduir al màxim els efectes de la pandèmia sobre el funcionament societari de les cooperatives. Així és com es va posar en marxa Cercles.Coop, una plataforma mancomunada, pel cooperativisme i l’economia social i solidària de Catalunya, per permetre la digitalització d’un dels pilars bàsics de la dimensió cooperativa: la democràcia interna i la participació dels socis en reunions societàries amb totes les garanties legals.

La tecnologia en la gestió societària permet que aquesta millori, la fa més sostenible, més emprenedora i, avui, també més democràtica. Pel cooperativisme, la digitalització de la governança és una oportunitat, doncs aquesta està transformant l’economia, els països i la mentalitat de la societat. Per això, la Plataforma Cercles.Coop integra els fonaments bàsics de l’avantatge de la governança cooperativa: l’humanisme, la propietat conjunta i la democràcia.

Cercles.Coop permet la traçabilitat dels processos societaris i de presa de decisions i una transparència vers la base social. És eina oberta i sostenible que permet incorporar nous components d’organització interna fruit de la innovació social, l’adaptació als nous temps i la incorporació del jovent -altament digitalitzat- en l’estructuració de la governança cooperativa.

Meta.Cercles.Coop, la governança de la plataforma

Meta.Cercles.Coop és el sistema de governança que s’ha definit per tal de vetllar pel futur i l’evolució de la plataforma. Meta.Cercles.Coop és una comunitat on les cooperatives, de manera col·laborativa, estudien i decideixen les millores que cal incorporar amb visió d’innovació i adaptació als canvis. També és un espai per compartir experiències i coneixements sobre la plataforma per tal de facilitar-ne l’ús a nivell funcional o per aclarir possibles dubtes en l’àmbit legal. En definitiva, Meta.Cercles.Coop és un punt de trobada per seguir construint totes juntes l’eina Cercles.Coop, per fomentar la promoció democràcia a les nostres organitzacions i per consolidar la digitalització de la governança en les cooperatives i altres entitats de l’economia social i solidària.

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta comunitat i visualitzar la feina col·laborativa feta fins al moment, es celebrarà un acte de presentació del Meta.Cercles.Coop el proper dia 2 de novembre al Canòdrom-Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica. La jornada comptarà amb la participació de diverses persones expertes en digitalització de la governança, diverses cooperatives explicaran la seva experiència amb la plataforma Cercles.Coop, i es faran tallers pràctics sobre diferents àmbits del Meta.Cercles.Coop.

 

Font: Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCAt)