Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

kmCAT: una nova xarxa cooperativa que t’apropa les compres i les oportunitats de negoci i col·laboració

Després de més d’un any de tràmits, la cooperativa kmCAT ha quedat definitivament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Ha estat un tràmit lent i complicat (agreujat per la pandèmia) atès que la cooperativa ha estat creada a l’empara de la legislació europea i no de l’espanyola. Ha estat així per poder incloure com a socis proveïdors i persones sòcies consumidores, a empreses i particulars de territoris de més d’un Estat europeu, com són Andorra i la Catalunya del nord. Això ha comportat que la cooperativa no hagi estat inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. 

En conèixer la immediatesa de la inscripció de kmCAT al Registre Mercantil, a mitjans d’agost es va posar en marxa la fase de pujada de productes a la seva plataforma, Mercat Obert, amb l’objectiu de començar l’activitat el més aviat possible. Entre tots els proveïdors que s’havien anat registrant en el seu web, es va escollir un centenar per poder disposar d’una mostra representativa de productes i serveis de tots els sectors.

El llançament definitiu de Mercat Obert s’ha estructurat en diferents fases. La primera té com a finalitat poder oferir un miler de productes i serveis que permetin posar a prova el funcionament de la plataforma Mercat Obert i del sistema logístic que KmCAT ha organitzat per poder cobrir tot el país, amb Menorca inclosa. Això es farà amb les primeres 100 persones consumidores que es donin d’alta com a sòcies d’entre les quasi 10.000 registrades fins ara.

La segona fase, que coincidirà amb les setmanes de prova real de la primera fase, es proposa seguir amb la pujada de més productes i serveis per part dels altres proveïdors que, fins ara, han mostrat el seu interès en participar en el projecte. En paral·lel, s’obrirà una campanya de captació de persones sòcies consumidores entre totes les que s’han registrat en el web fins el moment.

El gran objectiu és poder obrir al gran públic la plataforma Mercat Obert a partir de la campanya de Nadal d’aquest any amb una oferta de més de 10.000 productes i serveis fets a Catalunya o, quan no sigui possible, comercialitzats per empreses i botigues del país.

 

Font: Km.CAT