Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Jornada “Atmosterra: llaurant el cel, recarbonitzant el sòl”

Els dies 16 i 17 d’octubre se celebrarà a Barcelona, dins del marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible,  la jornada  “Atmosterra: llaurant el cel, recarbonitzant el sòl”, una proposta per debatre sobre el sistema alimentari actual i plantejar alternatives que alleugin el seu impacte ambiental i social.

La sectorial de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, junt amb 8 entitats i institucions públiques de diferents àmbits, volen impulsar així un marc de cooperació i reflexió entorn la transició cap a models alimentaris resilients, saludables, justos i diversificats tot afavorint la creació d’aliances entre els agents implicats.

L’actual sistema de producció, distribució i consum d’aliments és un dels sectors que més contribueixen a la generació de gasos d’efecte hivernacle, i està vinculat a la degradació del sòl, la contaminació de l’aigua, i la pèrdua de biodiversitat que afronta el planeta. La necessària descarbonització de la societat, entesa com a la menor dependència dels combustibles fòssils que contenen carboni, té un eix fonamental de treball en la transformació del sistema alimentari. És necessari redissenyar els models de distribució, els patrons d’alimentació i la gestió de residus i revisar les pràctiques de producció, ja que el sòl és un dels principals dipòsits de carboni del planeta.

Les jornades Atmosterra tractaran totes aquestes qüestions de la mà de diferents experts en el tema. El format de la primera sessió, dissabte 16 d’octubre, consta de ponències generals i taules rodones de debat amb persones expertes. Al matí es farà una diagnosi de la situació del sistema alimentari i la seva incidència social i ambiental en el context de la crisi climàtica i energètica. Aquesta panoràmica servirà de base per establir, a la tarda, les condicions i escenaris necessaris per al foment de models resilients i descarbonitzadors. El diumenge 17 es presentaran algunes estratègies, experiències i bones pràctiques que permetin avançar cap als escenaris desitjats i que puguin ser replicades pels diferents sectors.

Més informació i inscripcions a https://atmosterra.org/