Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Economia Social a Catalunya: Fonaments i Perspectives

“L’ES a Catalunya és un sector potent que dóna feina a més de 180.000 persones i que es calcula que representa un 2,2% del PIB català, produït per 10.000 empreses”


Maravillas Rojo, Juan Antonio Pedreño i Jordi Serra del Pino a l’Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna

El dia 7 de febrer, l’Observatori de l’Economia Social (OES21) ha presentat l’estudi Economia Social a Catalunya: Fonaments i Perspectives, dirigit pel professor Jordi Serra del Pino, a l’Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna.

L’acte ha estat presidit per Maravillas Rojo, presidenta de l’OES21, acompanyada de Juan Antonio Pedreño, president de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) i de Social Economy Europe (SEE).

Aquest document on es mostra la situació actual de l’Economia Social al nostre país ofereix una eina per totes aquelles persones interessades a realitzar nous estudis sobre l’ES i tenir un punt de partida a l’hora de reflexionar sobre el futur de l’economia.

Per tal de realitzar el document i delimitar l’objecte d’estudi, l’OES21 considera que l’ES es defineix per un seguit de valors, sent el principal la centralitat de les persones, on les persones són el centre de la raó i de l’activitat que es dugui a terme. A partir d’aquí se’n deriven tres principis:

  • L’ES funciona segons un model de governança participatiu i equitatiu
  • La distribució de l’excedent no està sotmès a quotes o accions
  • L’existència d’un compromís d’impacte social i ambiental.