Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
La Dinamo

Donem la benvinguda a La Dinamo. Guanyem terreny a l’especulació

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a mecanisme per fer front a l’ús especulatiu del sòl

Les dades publicades al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, document en tramitació, continuen sent esfereïdores. A Catalunya, tan sols l’1,7% és habitatge social respecte el total del parc residencial. Ens trobem molt lluny d’altres països europeus com Holanda (30%), Àustria (24%), Dinamarca (21%) o França (16,5%). En concret a la ciutat de Barcelona, segons l’informe anual de 2019 de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB) només l’1,6% dels habitatges son de titularitat pública, això significa que un 84,4% dels habitatges estan en mans privades.

L’OHB publicava al juliol de 2021 un informe on s’analitza l’impacte de la COVID-19 en el sistema residencial de la metròpoli de Barcelona, exposant que […] a la ciutat de Barcelona els ingressos de la població han experimentat, després de vuit anys de creixement sostingut, una forta caiguda del 14,0% respecte a l’any anterior. Els preus mitjans, en canvi, segueixen augmentant en els habitatges d’obra nova (5,9%), romanen pràcticament iguals en el cas dels de segona mà (increment del 0,2%) i disminueixen de manera lleu en els immobles de lloguer (1,4%). Així doncs, durant el 2020 el descens de la renda familiar disponible bruta per habitant ( de la població ha estat 10 vegades més intensa que la baixada dels preus dels habitatges arrendats […].

La majoria de la població està veient l’accés a un dret fonamental com l’habitatge cada vegada més lluny de les seves possibilitats mentre els fons voltors passegen per la catifa vermella controlant milers d’habitatges a Catalunya amb un valor residencial de milions d’euros, podem veure les dades publicades a l’abril de 2022 pel mitjà de comunicació de La Directa.

[Llegir +]

Font: La Dinamo