Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Plaques solars Osona Energia

Diferents cooperatives de consumidors creen Osona Energia SCCL

Una cooperativa de segon grau per donar suport a totes les comunitats energètiques que així ho desitgin

Quatre cooperatives de consumidors de la comarca d’Osona, que es defineixen com a comunitats energètiques, han creat Osona Energia SCCL, la primera cooperativa de segon grau en l’àmbit de les cooperatives de consum que té com a objectiu la prestació de serveis de gestió, administració i suport, així com assessorament tècnic.

Les cooperatives participants són Olost i Santa Creu Sostenible, Balenyà Sostenible, Cooperativa Santperenca d’Energia Sostenible i Cooperativa Taradell Sostenible, però la idea és que s’hi puguin anar afegint totes les comunitats energètiques que així ho desitgin.

La creació de cooperatives a nivell local té un gran atractiu, ja que facilita l’articulació i la participació de la societat en aquest tipus de projectes; però és obvi que a la majoria d’aquestes iniciatives locals els hi manca dimensió per poder arribar a gestionar de forma professional els seus projectes.

Certament, la xarxa de cooperatives de consumidors a cadascun dels municipis ha fet possible una important participació social. A Osona hi ha en aquests moments unes 27 iniciatives que estan en diferents fases de desenvolupament: des de cooperatives plenament establertes, a les que ja han iniciat bona part dels tràmits de constitució o les que tot just estan en la maduració del projecte. Això vol dir que més del 50% dels municipis de la comarca ha fet un pas en aquesta direcció, amb un moviment social agregat que supera les 3.000 persones.

La cooperativa de segon grau ha de permetre aconseguir elevades sinergies i economies d’escala en la gestió de les respectives cooperatives locals.