Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

CoopCat reafirma el seu compromís de defensa del cooperativisme amb diferents accions davant la covid-19

Reafirmem el compromís de defensa del cooperativisme amb diferents accions per fer front a la crisi socioeconòmica de la covid-19

Arran de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid-19, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya treballem per reforçar el nostre compromís de defensa del cooperativisme com a model econòmic i social sostenible amb el desenvolupament d’accions per fer front als efectes de la crisi social i econòmica provocats per l’emergència sanitària.

Des de l’inici de la crisi, hem creat un formulari per conèixer l’impacte real de l’emergència de la covid-19 i poder oferir els millors recursos a les cooperatives. El formulari s’ha dissenyat conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

El formulari ens ha permès obtenir una radiografia de l’afectació de l’activitat econòmica de les cooperatives. Hem constatat que pràcticament el conjunt de l’activitat industrial no pot desenvolupar la seva activitat. Només el 12% de la indústria manufacturera i de producció segueix funcionant perquè es dedica al sector agroalimentari o  al subministrament de serveis bàsics. De les cooperatives que es dediquen al turisme i l’hostaleria, cap pot treballar. En el sector del comerç, només el 13%, el del subministrament de béns essencials, desenvolupa la seva activitat. La resta de cooperatives de comerç no treballa. Referint-nos a les cooperatives que es dediquen al transport, el 75% continua tenint activitat. En el sector de comunicacions, l’afectació és del 75%, ja que es tracta de serveis vinculats a la producció i edició de diverses disciplines culturals. Les activitats professionals operen en un 95% malgrat la reducció de projectes, ingressos i cancel·lació d’encàrrecs o contractes. Totes les activitats sanitàries i socials segueixen operant. Per últim, l’impacte al sector d’activitats culturals i serveis associats, és total. Podem afirmar que la majoria d’empreses tenen afectacions en els ingressos derivats de la paralització/ajornament de projectes i/o serveis, de la baixada de preus i la disminució de les vendes. Així com de l’aturada total forçosa de l’activitat.

Per altra banda, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya hem manifestat el nostre rebuig a la decisió del Govern de l’Estat espanyol del passat 1 d’abril de retallar 215 milions d’euros del fons de polítiques actives d’ocupació destinats al finançament de prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal. Aquest fons dona suport al cooperativisme i a l’ocupació de les persones, especialment les més vulnerables. Amb aquesta retallada es deixa sense eines els serveis públics d’ocupació i s’ataca l’estratègia del cooperativisme de mitigar les conseqüències de la covid-19 al teixit cooperatiu.

De forma molt significativa, durant aquest context excepcional, cooperatives del territori català han iniciat pràctiques solidàries per donar resposta a necessitats socials i econòmiques que ha abocat aquesta crisi. Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya hem recopilat en forma de llistat les cooperatives que realitzen aquestes pràctiques arreu de Catalunya en clau comunitària i solidària per realçar-les i perquè serveixin d’inspiració a altres entitats, sectors o col·lectius.

Per donar resposta a les necessitats més immediates com les del sector agrícola, des de la Confederació hem donat suport al projecte Acollim.coop, impulsat per la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) , que facilita la integració laboral de joves migrants no acompanyants en el sector agrari i agroindustrial català. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) han intercooperat per posar en contacte cooperatives agràries que necessiten personal per a les seves instal·lacions amb cooperatives de treball d’iniciativa social que tutelen joves migrants sense referents familiars a Catalunya.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya s’han engegat diferents serveis específics arran de l’emergència sanitària com el servei d’assessorament jurídic i econòmic per a les cooperatives federades que ho requereixen i que es mantindrà en funcionament durant la vigència de l’estat d’alarma. Fins aquest moment, les cooperatives que han sol·licitat aquest servei han fet consultes sobre procediments jurídics i normatives de l’activitat cooperativitzada i han rebut assessorament del pla de xoc de reestructuració de l’economia i la reorientació de l’activitat econòmica.

Paral·lelament, hem activat un qüestionari, per avaluar l’estat de salut emocional de les persones treballadores amb la finalitat de prevenir riscos sanitaris durant el procés de desconfinament. El qüestionari s’ha elaborat i dissenyat juntament amb les entitats sòcies de l’Associació de l’Economia Social de Catalunya (AESCAT) i la cooperativa acreditada com a servei de prevencions de riscos laborals SePra i fins a data d’avui ja s’han recollit 800 respostes.

Finalment, com que la formació és un eix important en l’enfortiment del cooperativisme a Catalunya, s’ha posat en marxa una enquesta per recollir els interessos formatius de les persones implicades en el cooperativisme o d’aquelles que els hi agradaria formar-ne part per identificar les seves necessitats de coneixement i poder oferir propostes formatives que ajudin a reforçar el cooperativisme. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme amb el suport de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

A més, des de la Confederació hem elaborat un seguit d’informes sobre l’impacte de la crisi al teixit cooperatiu del país i hem recollit les mesures polítiques que caldria implementar per tal de mitigar-ne els efectes. Aquests informes s’han fet arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa i també s’han traslladat a l’Ajuntament de Barcelona. Al Govern de l’Estat espanyol s’ha comunicat al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Secretaría de Estado de Infraestrucutras, Transportes y Vivienda.   

Aquestes són les accions que hem impulsat des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya fins ara per fer front a l’emergència social i econòmica arran de la pandèmia de la covid-19. Des de la Confederació seguim treballant per emprendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte que pot tenir la crisi sanitària sobre les cooperatives i defensar els interessos del cooperativisme al territori català.

 

Sobre la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)
CoopCat és l’organització que representa a les cooperatives i les seves entitats a Catalunya. El cooperativisme català representa el 85% de les empreses de l’economia social de Catalunya i el 89% de l’ocupació. Amb un volum de facturació anual de més de 4.600 milions d’euros. La base social és de més de 2.500.000 persones sòcies, entre consumidores, treballadores i productores distribuïdes en més de 3.000 cooperatives.
Som socis fundadors de L’AESCAT, entitat sense afany de lucre, que aglutina unes 7.500 organitzacions i 140.000 treballadores i amb una base social de més de 2,5 milions de persones, treballa per les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat.

 

Notícia de la Confederació de Cooperatives de Catalunya