Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Coop57 firma un acord amb el Programa Europeu d’Ocupació i Innovació Social (EaSI)

El passat 26 de juny, Coop57 va signar un acord amb el Programa Europeu d’Ocupació i Innovació Social (EaSI). Això obre un nou àmbit de col·laboració i actuació per a la cooperativa.

El Programa és un instrument financer a escala de la Unió Europea que pretén promoure l’ocupació, estructurat en tres eixos, un dels quals s’enfoca a l’emprenedoria social.

L’acord, emmarcat en aquest eix i enfocat a les entitats d’economia social i solidària, permet l’accés a un fons d’avals que ajudi a sostenir el risc assumit per Coop57 en els projectes finançats.

Aquest acord té una duració de cinc anys i és el fruit de més d’un any de treball, per tal de poder tirar endavant la sol·licitud al programa. L’esforç ha valgut la pena, ja que disposar d’aquest aval del Programa EaSI és molt important per a Coop57, en tant que suposa un enfortiment de la solvència de l’entitat i contribueix a sumar més elements a la seva solidesa financera.

Coop57 segueix treballant, cada vegada en més àmbits, per tal de ser una cooperativa financerament forta. Una fortalesa que ens permeti seguir donant resposta a les necessitats de les nostres sòcies i continuar donant suport a iniciatives que treballen per una economia pensada per les persones i al servei de la transformació social.

 

 

 

 

Notícia de Coop57