Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Comunitat cooperativa

Compartim projecte cooperatiu amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya i amb la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Logo CoopCat Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l’òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l’Administració.

Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat, així com tot el territori de Catalunya.

CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i corresponsabilitat i segueix els valors definidors de l’ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

Els òrgans de govern de la Confederació són l’Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

Membres del Consell Rector
 • Presidència: Guillem Llorens (Co-president de la Federació de Cooperatives de Treball Associat
 • Vicepresidència: Josep M. López Fumat (President de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament)
 • Secretaria: Quim Sicília (President de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris)
 • Vicesecretaria: Ramón Sarroca (President de la Federació de Cooperatives Agràries)
 • Vocalia: Jordi Galvez (President de la Federació de Cooperatives d’Habitatge)

 

Hispacoop

Logo HISPACOOP

Hispacoop és la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris i com a tal agrupa i coordina a un total de 175 cooperatives de consumidors de tot Espanya que al seu representen a més de 5.747.959 socis consumidors, més de 48.367 treballadors i un volum de facturació de 8.393,96 milions d’euros, segons dades de 2018.

Sobre aquesta base, Hispacoop com a organització representativa sense ànim de lucre, exerceix des de 1990 la seva activitat en una doble vessant:

 • ACTIVITAT COOPERATIVA – EMPRESARIAL representant els interessos de les cooperatives de consum davant institucions i fòrums nacionals i internacionals. Algunes de les cooperatives de consum que Hispacoop representa, són empreses líders de distribució de productes i serveis en diferents sectors de l’economia com són, entre altres, la distribució comercial de productes de gran consum, el subministrament d’energia elèctrica, la prestació de serveis sanitaris o la distribució de llibres i productes culturals.
 • ACTIVITAT CONSUMIDORISTA actuant com a associació de consumidors i usuaris, en ser un dels seus objectius fundacionals el defensar, informar i formar els consumidors sobre aquells temes que puguin ser del seu interès.
Membres del Consell Rector
 • Presidència: Mikel Larrea Azpeitia
 • Vicepresidència 1a: Carmen Picot Oroval
 • Vicepresidència 2a: Paloma Rodríguez Villegas
 • Vocal Parell: Gregorio Ojuelos Gómez
 • Vocal Senar: Antonio Mª Roca de Togores
 • Secretaria: Quim Sicília Gil

 

Opcions

És una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per fer fàcil el consum conscient. Treballen perquè cada vegada més gent incorpori criteris de sostenibilitat i justícia en les seves decisions de consum.

Des d’Opcions es vol:

 • Reduir les desigualitats i conflictes socials promogudes per l’espiral consumista
 • Donar resposta a la crisi ecològica i reduir-ne l’impacte negatiu al planeta
 • Acabar amb la contaminació, l’esgotament de recursos naturals i la quantitat de residus
 • Alliberar-nos de les imposicions dictades pels interessos d’empreses centrades en augmentar el seu benefici econòmic
 • Viure el canvi en comunitat i amb alegria i positivisme

 

Cooperativa 70

logo Cooperativa 70

Cooperativa 70 és una empresa d’iniciativa social sense afany de lucre, una cooperativa de consumidors fundada a Caldes de Montbui l’any 1970.

L’activitat inicial de la cooperativa i fins l’any 2.000 va ser la distribució comercial moderna, és a dir, la propietat i gestió de supermercats i hipermercats. Posteriorment, un procés intern de reformulació de la seva activitat, sempre dins els principis de la cooperació i el consum responsable, o el consumidorisme, culminava l’any 2003, quan  l’Assemblea General de Socis aprovava un projecte de futur per a l’entitat, unes línies de treball a desenvolupar a mig i llarg termini.

Avui, l’activitat de la cooperativa s’articula en quatre grans àrees de treball:

 • Drets del consumidor i consum responsable
 • Civisme i Cooperació
 • Consum de formació i cultura en el lleure
 • Economia social

 

aracoop

aracoop economia social

Què és aracoop?

aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.

aracoop

Per una economia d’oportunitats amb empreses democràtiques que generen feina estable i de qualitat.

aracoop

Per una economia adaptada als nous temps amb organitzacions que creixen de manera sostenible i s’internacionalitzen.

aracoop

Una nova economia per a un nou país, arrelada al territori, que cohesiona i emprèn amb valors.

Presentació programa aracoop en pdf