Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Comunitat cooperativa

Compartim projecte cooperatiu amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya i amb la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Logo CoopCat Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fundada el1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre que, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, actua com a òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i com a màxim interlocutor amb l’Administració Pública.

La Confederació està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat, així com tot el territori de Catalunya.

CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i coresponsabilitat, i segueix els valors definidors de l’ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

Els òrgans de govern de la Confederació són l’Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

Membres del Consell Rector
 • Presidència: Guillem Llorens (Co-president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya)
 • Vicepresidència: Josep M. López Fumat (President de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya)
 • Secretaria: Quim Sicília (President de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya)
 • Vicesecretaria: Ramon Sarroca (President de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya)
 • Vocalia: David Guardia i Mascó (President de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya)

 

Hispacoop

Logo HISPACOOP

Hispacoop és la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris i, com a tal, agrupa i coordina a un total de 187 cooperatives de consumidors de tota Espanya que representen a 5.912.797 socis consumidors, 47.598 treballadors i un volum de facturació anual de 8.508,39 milions d’euros, segons dades de 2019.

Sobre aquesta base, Hispacoop com a organització representativa sense ànim de lucre, exerceix des de 1990 la seva activitat en una doble vessant:

 • ACTIVITAT COOPERATIVA – EMPRESARIAL representant els interessos de les cooperatives de consum davant institucions i fòrums nacionals i internacionals. Algunes de les cooperatives de consum que Hispacoop representa, són empreses líders de distribució de productes i serveis en diferents sectors de l’economia com són, entre altres, la distribució comercial de productes de gran consum, el subministrament d’energia elèctrica, la prestació de serveis sanitaris o la distribució de llibres i productes culturals.
 • ACTIVITAT CONSUMIDORISTA actuant com a associació de consumidors i usuaris, en ser un dels seus objectius fundacionals el defensar, informar i formar els consumidors sobre aquells temes que puguin ser del seu interès.
Membres del Consell Rector
 • Presidència: Mikel Larrea Azpeitia
 • Vicepresidència 1a: Carmen Picot Oroval
 • Vicepresidència 2a: Paloma Rodríguez Villegas
 • Vocal Parell: José Luís Torres Coca
 • Vocal Senar: Antonio Mª Roca de Togores
 • Secretaria: Quim Sicília Gil

 

Opcions

És una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per fer fàcil el consum conscient i perquè cada vegada més gent incorpori criteris de sostenibilitat i justícia en les seves decisions de consum.

Des d’Opcions es vol:

 • Reduir les desigualtats i conflictes socials promogudes per l’espiral consumista
 • Donar resposta a la crisi ecològica reduir-ne l’impacte negatiu al planeta
 • Acabar amb la contaminació, l’esgotament de recursos naturals i la quantitat de residus
 • Alliberar-nos de les imposicions dictades pels interessos d’empreses centrades en augmentar el seu benefici econòmic
 • Viure el canvi en comunitat i amb alegria i positivitat

 

Cooperativa 70

logo Cooperativa 70

Cooperativa 70 és una cooperativa de consum, d’iniciativa social, amb la consideració d’entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1970 a Caldes de Montbui. L’activitat inicial de la cooperativa, fins l’any 2000, va ser la distribució comercial i a partir del 2003 l’Assemblea va aprovar noves línies de treball centrades en els drets de les persones consumidores i el consum responsable, el consum de formació i cultura en el lleure i l’economia social. Aquestes línies de treball han anat evolucionant i adaptant-se als nous temps de manera que actualment també té com a objectiu impulsar serveis relacionats amb les energies així com satisfer les necessitats d’allotjament de les seves persones sòcies mitjançant projectes d’habitatges justos, accessibles, d’acord amb els valors de l’economia social. L’any 2020 la cooperativa comptava amb 4.081 persones sòcies.

 

 

aracoop

aracoop economia social

Aracoop és un programa marc de cooperació que vol posar en valor l’economia social i cooperativa com un model empresarial estratègic i transformador de realitats socials. Un model que ha evolucionat i avui ha de ser percebut com una opció de futur sòlida i sostenible.
aracoop és una suma de voluntats que aplega més de 80 entitats i institucions per fomentar la creació i el creixement de l’economia social i cooperativa. Des del mateix programa es promouen aliances multisectorials a fi de sumar esforços i multiplicar així resultats.

Objectius

 • Ampliar i actualitzar el posicionament i la presència socialde les empreses d’economia social i cooperativa. Que aquests model sigui percebut com una manera més sostenible i participativa de fer empresa
 • Afavorir la creació d’empresesd’economia social i cooperativa. Aportar informació i coneixement afavorirà la creació de noves empreses alineades amb les necessitats de cada cas
 • Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empresesd’economia social i cooperativa. Programes de formació pensats per a professionalitzar el sector i aportar així eines que permetin competir en els mercats internacionals amb una base sòlida de coneixement

Reptes

 • Promoure la creació de més empresesde l’economia social i cooperativa i més competitives
 • Reconèixer la tascade les empreses de l’economia social i cooperativa en el teixit econòmic i social
 • Difondre i reforçarl’activitat cooperativa present en la nostra vida quotidiana
 • Impulsar el coneixement de l’economia social i cooperativa com un model empresarial del segle XXI
 • Apropar actituds de la cultura empresarial envers aquest model

Elements clau d’aracoop

 • Transparència, en el funcionament
 • Aliances, per incorporar i implicar el màxim d’entitats i institucions
 • Transversalitat, per treballar amb totes les modalitats i tipologies de cooperativisme
 • Integralitat, per focalitzar tots els esforços cap a una mateixa direcció i que totes les accions formin part d’un projecte global
 • Permeabilitat, per accedir al conjunt de la societat

Eixos estratègics d’actuació

Més cooperatives

 • Cooperativisme al territori
 • Cooperativisme als agents econòmics
 • Cooperativisme a les escoles
 • Cooperativisme a les universitats

Més competitives

 • Coneixement cooperatiu
 • Formació per a l’excel·lència
 • Renovació cooperativa

 

Presentació programa aracoop en pdf