Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Celebrem l’Assemblea General d’Hispacoop 2021

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya va participar, el passat 14 de juny, a l’assemblea general d’Hispacoop celebrada virtualment conjuntament amb tots els representats de les organitzacions que en formen part. Prèvia aprovació de la memòria i dels comptes del 2020, es va presentar i aprovar  el Pla de treball i pressupost 2021 dels que destaquem les principals línies d’actuació:

  • Enfortir la interlocució social potenciant el nivell d’influència del cooperativisme de consumidors i usuaris en l’Administració i en els òrgans consultius on hi participa, com el Consejo de Consumidores y Usuarios CCU i/o el Consejo Económico y Social. També es potenciarà la relació amb la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
  • Dins l’àmbit del consumidorisme continuarem el programa de consum i economia circular que es va iniciar fa tres anys i amb l’elaboració d’aquelles publicacions que dinamitzen el consum responsable.