Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
La Transformació del'Economia a l'Aula

Aulacoop – Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques

El Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conjuntament amb l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) impulsen la creació de l’Itinerari educatiu d’economia social i les finances ètiques de les matèries d’economia de 4t d’ESO i d’emprenedoria a 3r i 4t d’ESO.

El programa, ha de servir per incloure en l’oferta curricular de les escoles catalanes,  formació pràctica i específica sobre economia social i com aquesta contribueix a la creació d’empreses democràtiques, centrades en les persones, sostenibles i arrelades al territori.

S’ofereix a les escoles un itinerari formatiu concebut en 5 mòduls d’una hora de durada cadascun d’ells, l’equip docent podrà formalitzar la inscripció al nombre de mòduls que consideri oportú a través del següent formulari.