Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Assemblea general ordinària i extraordinària 2020

La federació va celebrar la seva assemblea general ordinària i extraordinària 2020.

El passat dijous 17 de desembre la federació va celebrar la seva assemblea general, una assemblea que va venir marcada per la incidència de la Covid tan pel que suposa la presència virtual de les persones representants de les cooperatives com pel que fa a la data de celebració. Celebrar una assemblea virtual en el mes de desembre fent referències a la memòria 2019 ha estat prou estrany i amb una bona dosi de “fer memòria”.

Ressaltar alguns dels punts que vam aprovar, els comptes anuals auditats i l’aplicació de resultats, modificar els nostres estatuts socials per adaptar-los a la previsió de celebracions de reunions societàries per mitjans telemàtics i a la vegada afegir els articles que suposen la creació de sectorials dins de la federació, la incorporació de la sectorial de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics, i finalment vàrem aprovar la renovació de les cooperatives membres del consell rector amb la inclusió de la cooperativa que representarà a la sectorial, i la renovació de Quim Sicília a la presidència de la nostra federació.