Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Consum

1 de cada 3 llocs d’alt nivell en Consum està ocupat per una dona

La Cooperativa ha incrementat del 20% al 34% el nombre de dones en llocs executius des de 2009, any del seu I Pla d’Igualtat

Un de cada tres llocs d’alt nivell en Consum l’ocupa una per dona, xifra que suposa un increment de 14 punts percentuals des de 2009, any del seu I Pla d’Igualtat, ja que s’ha passat d’un 20% a un 34% a la fi de 2021, fruit de la Política d’Igualtat de la Cooperativa, que propicia la incorporació de més dones a llocs executius i directius. Només en 2021, el 62,5% de les promocions van ser de dones. Este fet contribuïx, a més, a reduir la bretxa salarial entre hòmens i dones dins de l’organització, xifra que s’ha reduït un 24% estos 12 anys.

A més, Consum ha triplicat la inversió en corresponsabilitat (conciliació) de la vida laboral i familiar des de 2009, de 500 € per treballador a 1.556 euros en 2021.

Actualment, el 62% dels 470 supermercats propis de Consum estan dirigits per dones, la qual cosa representa un creixement de 12 punts percentuals en la promoció interna femenina des de 2009. Consum compta amb més de 18.200 treballadors, dels quals el 73% són dones.

La Cooperativa ha posat en marxa el seu IV Pla d’Igualtat 2022-2025, amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte i oportunitats en els processos de selecció i la formació en igualtat d’oportunitats per a tots els treballadors, així com en els processos de promoció. Este pla busca assegurar la igualtat retributiva, revisant i analitzant els salaris amb perspectiva de gènere, afavorir mesures de conciliació de la vida personal i professional de la plantilla i garantir la prevenció i actuació en situacions d’assetjament sexual.

Amb la renovació i actualització del Pla d’Igualtat, Consum posa de manifest la seua implicació amb la igualtat efectiva de dones i hòmens. A més, en coherència amb els seus valors cooperatius per a afavorir les condicions d’igualtat i participació de tots els socis, té com a criteri formar el 100% de la cadena de comandament per a sensibilitzar en igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere.

 

[Llegir +]

Font: Consum