Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Sectors d'activitat

Sectors d’activitat de les cooperatives de consum

DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTACIÓ TRADICIONAL

DISTRIBUCIÓ DE MATERIALS EDUCATIUS I CULTURALS

EDUCACIÓ I CULTURA

SANITAT

SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS

GESTIÓ VEÏNAL I CIUTADANA

SERVEIS BÀSICS (aigua, energia, telecomunicacions i mobilitat)

HABITATGE COOPERATIU EN CESSIÓ D’ÚS

MITJANS DE COMUNICACIÓ