Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Donem la benvinguda a Som Mobilitat!

Des de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris estem contentes d’anunciar que la cooperativa Som Mobilitat ha estat admesa com a sòcia de ple dret d’aquesta Federació. És una satisfacció comptar amb la seva incorporació.

Som Mobilitat és una cooperativa de consumidors i usuaris que neix de la inquietud d’un grup de persones per fer la seva mobilitat més sostenible. Entenent que la millor manera de fer-ho és col·lectivament, promovent una alternativa real de consum en l’àmbit de la mobilitat i assegurant que totes les sòcies tinguin poder per decidir com fer la seva mobilitat més sostenible.

Som Mobilitat ofereix serveis per compartir vehicles elèctrics entre veïnes, entitats, empresesi administracions a tot Catalunya.