Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Reunió de treball

Reunió de treball del Consell Assessor de l’Observatori de l’Economia Social l’OES21

Després de feta la presentació pública de l’Observatori el passat mes de novembre, ha estat convocada la primera reunió del Consell Assessor on és present en representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris en Quim Sicília.

Ara us volem informar dels objectius d’aquest nou projecte:

L’Observatori de l’Economia Social, OES21, un organisme promogut per la Fundació Blanquerna i Clade grup empresarial, es constitueix el 2018 per dotar el sector de l’economia social d’una nova eina. En concret l’OES21 neix amb la voluntat de generar coneixement sobre l’economia social a fi de millorar-ne el seu posicionament. I, en darrera instància, l’observatori pretén posar en valor l’economia social davant dels reptes que planteja l’evolució de l’economia i de la societat.

El projecte té la clara vocació d’integrar tots els agents socials i econòmics que defensen la transferència de coneixement per aportar nous continguts a través de l’anàlisi i la investigació de les empreses d’economia social, com cooperatives, fundacions o associacions, entitats amb una llarga tradició a Catalunya.

L’OES21 considera que la millor manera de complir el seu propòsit és adoptar una visió de futur per detectar anticipadament els reptes als que haurà de fer front l’economia social i, alhora, formular propostes des de l’economia social per afrontar aquests reptes.

L’Observatori ha definit tres línies de treball principals:

  1. D’entrada, la recerca és l’objectiu fonamental en la mesura que ha de permetre l’OES21 de generar coneixement sobre l’economia social.
  2. La transferència de coneixement és la segona línia de treball clau de l’OES21. No es tracta tant del que l’observatori pugui arribar a descobrir, sinó de   quina manera aquest saber pot ser emprat en l’economia social i en la societat en general.
  3. Finalment, la docència, que es percep com una activitat complementària. L’OES21 considera que ja hi ha una oferta docent prou diversa i rica, però no renuncia a preparar programes formatius, continus o puntuals, en solitari o conjuntament amb altres entitats, en aquells temes que puguin ser d’interès.