Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Presentació telemàtica de les sol·licituds de constitució de noves cooperatives

Accedeix al tràmit.

Accedeix a les instruccions