Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Nous recursos al servei de les cooperatives per celebrar reunions societàries virtuals

Arran de l’emergència sociosanitària causada per la COVID-19 el desenvolupament tradicional de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives s’ha vist alterat. Les reunions i actes presencials s’han hagut de substituir, en la majoria de casos, per reunions i actes virtuals.

En aquest sentit, des de CoopCat, en coordinació amb el Registre de Cooperatives de Catalunya, vam desenvolupar una normativa de caràcter excepcional per permetre la celebració de reunions dels òrgans socials atesa la situació que vivim. A través del Decret Llei 19/2020 i de forma excepcional, les cooperatives poden dur a terme reunions dels òrgans socials, fins a 31 de desembre de 2020 per videoconferència, encara que llurs estatuts socials no ho prevegin. A través d’aquest decret també s’estableixen mesures que permeten facilitar el desenvolupament i celebració d’aquestes reunions.

Atenent que es disposa, doncs, d’un marc normatiu per dur a terme les reunions, el següent pas és dotar a les cooperatives de les eines necessàries per celebrar-les amb les garanties jurídiques requerides pel que fa, principalment, al sistema de votació i participació de les sòcies, tal i com estableix la normativa vigent.

Per aquest motiu des de CoopCat, conjuntament amb les Federacions de cooperatives, estem elaborant diversos recurs digitals que pretenen donar resposta a les necessitats del moment:

  • D’una banda, una guia amb recomanacions per preparar, convocar i celebrar assemblees i altres reunions dels òrgans socials de les cooperatives.
  • D’altra banda, una plataforma digital, anomenada Cercles.Coop, per a les votacions i que permetrà a cada cooperativa gestionar tècnicament la pròpia assemblea: incorporar cens 
  • de sòcies per assignar nombre de vots que corresponen (preveient també el vot delegat), crear i configurar l’ordre del dia amb la documentació adjunta corresponent, entre d’altres requisits necessaris per desenvolupar l’assemblea o reunió societària amb les garanties legals segons normativa vigent.
  • Per últim, una guia d’usuari d’ús i configuració de la plataforma digital que també inclourà considerar recomanacions tècniques sobre programari, eines o complements addicionals que s’hagin de contractar a tercers.

El sistema de votació digital estarà disponible a l’octubre i permetrà a les sòcies accedir-hi des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. CoopCat posarà a disposició de les cooperatives la plataforma digital de votació de manera mancomunada.

Altrament, atès que la incertesa actual ens pot portar a pensar que conviurem durant bastant temps amb les conseqüències de la COVID-19, recomanem a les cooperatives que modifiquin llurs estatuts socials per permetre la realització de reunions societàries per mitjans virtuals. Per ara, hi ha una norma que ho permet, encara que els estatuts no ho prevegin, però ens podem trobar que l’excepcionalitat esdevingui normalitat i necessitem durant un temps indefinit celebrar reunions en aquestes condicions.

Per a més informació ens trobareu a: ccc@cooperativescatalunya.coop

 

 

 

Fotografia: @Freepik