Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19

Les cooperatives com a model econòmic i social heterogeni, sostenible i arrelat al territori

Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta. Amb l’actual crisi sanitària, social i econòmica i les acumulacions d’emergències dels darrers anys, Catalunya es troba amb un teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats on les polítiques socioeconòmiques, poc orientades a l’interès general, es fan insostenibles.

L’excepcional situació a què ens ha abocat la crisi sociosanitària ha posat sobre la taula la importància de la capacitat que tenen les organitzacions de resoldre i cobrir necessitats de forma comunitària i solidària. Volem fer valdre la resiliència de la societat catalana i la multitud d’iniciatives, públiques i privades, per contribuir a minorar els efectes de la COVID-19. En concret, volem realçar les xarxes formades per cooperatives de tota mena que han esdevingut clau per sostenir la vida, tant pel que fa a les cures, com la conciliació o l’economia. Els valors del cooperativisme donen resposta a les necessitats socials i econòmiques de la població en un context d’incertesa i de desconcert com l’actual.

És per això que, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, hem elaborat un pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del conjunt del cooperativisme. Un pla centrat en 7 eixos transversals clau concretats amb 39 mesures que s’articulen entorn de dos grans objectius:

  • Atendre les necessitats més immediates a què han de fer front les empreses cooperatives.
  • Situar també el cooperativisme en l’estratègia de reconstrucció econòmica del país, d’acord amb la seva capacitat per resistir la crisi, generar ocupació de qualitat i contribuir amb solucions empresarials als desafiaments industrials, socials i econòmics que plantegen la crisi provocada per la COVID-19.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya treballem en la representació i defensa del cooperativisme com a model econòmic i social heterogeni, sostenible i arrelat al territori.

Consulteu el Pla de Recuperació del cooperativisme, aquí.

Notícia de la Confederació de Cooperatives de Catalunya