Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Assemblea

La Llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya comença a concretar-se

Confederació de Cooperatives de Catalunya

La futura Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya ja està fent els seus primers passos. Després de més de dos anys de treball conjunt amb les diferents famílies que formem l’economia social catalana i que integrem l’AESCAT, les bases d’aquesta llei van ser presentades el desembre del 2020. A finals de l’any passat es va començar a treballar en la redacció de l’articulat i també en els indicadors que serviran per discernir quins projectes i entitats es poden considerar economia social a Catalunya.

En l’elaboració del document de bases vam determinar com a eix vertebrador que la Llei d’Economia Social i Solidària (ESS) ha de respondre a la necessitat d’una legislació inclusiva -ha de combinar, alhora, la singularitat de les diferents formes jurídiques de l’ESS, així com l’amplitud de la mirada cap a noves realitats socials i comunitàries-, transformadora -ha de ser una eina que permeti avançar cap a la transformació del sistema econòmic actual en un altre de sostenible, plural, democràtic, solidari, equitatiu i feminista- i flexible. En definitiva, la Llei d’Economia Social i Solidària ha de respondre a la necessitat d’una legislació que reconegui i impulsi un nou model econòmic basat en una economia plural i transformadora que pugui satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país. Necessitat que s’ha vist accentuada en els darrers mesos com a conseqüència de la crisi socioeconòmica derivada de la COVID-19.

A Catalunya, podem celebrar que tenim un moviment divers de l’ESS, amb uns principis i valors compartits que són els fonaments sobre els quals ha de construir-se tot el desplegament normatiu. L’ESS de Catalunya s’ha marcat com a fita irrenunciable, prenent de base la diversitat i llibertat organitzativa pròpia del nostre país i els reptes que ens depara el planeta, materialitzar un nou model productiu i un nou model reproductiu basat en la sostenibilitat de la societat i del planeta. En aquest sentit, l’ESS de Catalunya estableix com a propis els principis i valors essencials i universals i n’afegeix de nous per fer front aquests reptes que ens demanen valentia per assumir els canvis necessaris: funcionament democràtic i sistemes de governança democràtica, en la decisió i en la participació, que incorporin els diferents col·lectius que formen les entitats; transformació social feminista i d’igualtat de gènere; generació d’ocupació estable, relacions laborals justes i de qualitat i equitat salarial; compromís amb el medi ambient; arrelament en el territori i participació en el teixit social; transparència sobre l’activitat, sistema de govern, gestió i distribució d’excedents i retribucions.

Certament, no només hem establert les bases per disposar d’una llei oberta, inclusiva, transformadora i flexible, sinó que també hem vertebrat una idea d’ESS adaptada als nous temps per avançar en les noves necessitats i que pot arribar a ser pionera i mirall per altres territoris o països que apostin per posar a les persones i el planeta al centre de les nostres vides, que apostin per la defensa dels drets i assumeixin els deures; mirall també per aquelles que, com nosaltres, som conscients que caldran renúncies per assolir un bé major, assumir el canvi necessari i mirar cap a formes que construeixin futur.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, com a membres de l’AESCAT, valorem les passes endavant que Catalunya està fent en aquest sentit i apostem pel lideratge, enfortiment i reconeixement de l’economia social i solidària del nostre país.