Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Comunitat Minera Olesana

La CMO referma el seu compromís amb la sostenibilitat i la solidaritat

La Comunitat Minera Olesana (CMO) va celebrar l’Assemblea General Ordinària el dissabte, 30 d’abril de 2022, al local social de la cooperativa. La sessió va servir per presentar l’Informe de Gestió, la Memòria i els comptes anuals de 2021. La cooperativa també va actualitzar als socis i sòcies la informació sobre el cost de l’aigua, les tarifes de 2022 i l’ordenança corresponent. Alhora, es van escollir els nous membres del Comitè de Recursos i del Consell de Consumidors.

Durant la sessió, es va aprovar l’informe de l’Interventor de comptes, així com el pressupost del fons social FEPC per aquest 2022. En aquest sentit, Arévalo ha recordat que, durant el 2021, la cooperativa “ha destinat al fons 10.000 euros de les reserves de la Comunitat, que han servit per donar suport a entitats locals que treballen per mitigar l’exclusió social i la vulnerabilitat de les famílies del municipi”. Tots els punts de votació de l’Assemblea van quedar aprovats per unanimitat.

A més, la sessió va servir per acordar els nous membres del Comitè de Recursos, que va quedar conformat per Jaume Parent Fité, Jaume Francesch Subirana i David Solà Bovés. Pel que fa a la nova composició del Consell de Consumidors, va quedar format per Josep Maria Solà Rillo, Pere Bernadó Cardús, Josep Riera Perarnau, Jordi Soler Escolà, Elies Valldeperas Costa, Manel Gironès Lacort, Lluís Checa Soler, Joan Vilà Jové i José Medina Novell.

Més enllà d’això, durant l’Assemblea General Ordinària del 30 d’abril també es va explicar als socis i sòcies les novetats al voltant del Pla Estratègic Energètic de la cooperativa, els seus progressos en matèria d’autoconsum energètic. “Estem compromesos amb les energies renovables”, va recordar Joan Arévalo. Actualment, gràcies a la instal·lació de plaques, ja permet estalviar 16 tones de CO2 cada any.

La cooperativa, al costat de les persones

Durant l’Assemblea, els socis i sòcies també van aprovar el pressupost del fons social FEPC per aquest 2022. En aquest sentit, Arévalo va recordar que, durant el 2021, la cooperativa “ha destinat al fons 10.000 euros de les reserves de la Comunitat, que han servit per donar suport a entitats locals que treballen per mitigar l’exclusió social i la vulnerabilitat de les famílies del municipi, també associada als efectes del canvi climàtic”.

En aquest sentit, Arévalo va reafirmar el compromís de la Comunitat Minera Olesana amb les persones a l’hora d’afrontar les incerteses que planteja l’emergència climàtica. “Els reptes que tenim davant tan sols seran assumibles si les accions que es facin no deixen ningú enrere -va assegurar-. Per això, la societat i l’economia social i solidària han de desenvolupar aliances amb l’administració més propera, l’Ajuntament”, va concretar.

El preu de l’aigua a Olesa, un dels més econòmics de Catalunya

Més enllà de ser una aigua segura i de qualitat, el model de gestió de la cooperativa fa que també pugui ser econòmica. Així, el preu de l’aigua que ofereix la Comunitat Minera Olesana a Olesa de Montserrat segueix sent prop d’un 40% inferior a la dels pobles de l’entorn i a la de l’àrea metropolitana. De totes maneres, durant la darrera Assemblea, Arévalo va recordar que, “durant l’últim trimestre de 2021, el mercat de l’energia va patir unes variacions imprevisibles mai vistes que va fer enfilar un 82% el cost de l’energia respecte de l’any 2020”.

Arran de la gran pujada dels costos de l’energia, el resultat econòmic ha estat negatiu. Per la qual cosa, el Consell Rector va proposar aplicar un euro d’aportació trimestral per recuperar les pèrdues. Els augments constants del preu de l’electricitat fan que els costos de l’aigua tinguin uns augments considerables i imprevisibles arran de la relació entre l’energia i l’aigua, que són dos elements inseparables. A la factura, s’ha rebaixat amb 1 euro l’aportació obligatòria al capital, quedant fixat en 3 euros: 2,5 a capital i 0,50 € a Fons Social. Això fa que la factura tingui 2 euros d’increment. Alhora, com que l’augment d’un 3,5% de l’ordenança municipal no cobria les despeses previstes per aquest 2022, el Consell Rector també va proposar durant l’Assemblea l’aportació d’1,5 euros per buscar l’equilibri econòmic de l’abastament. Això, en comparació amb l’any passat, suposa un augment de la factura de l’aigua per aquest 2022 de 0,80 € més per trimestre.

Davant la previsió de sequera, estalvia aigua

Des de la Comunitat Minera Olesana, demanem als socis i sòcies que facin un ús responsable de l’aigua. Aquest estiu, es preveu que serà sec i calorós, i els embassaments de Catalunya es troben només a la meitat de la seva capacitat. Per això, recomanem continuar controlant el consum d’aigua i assumir hàbits que permetin estalviar-ne més durant els propers mesos. A la nostra pàgina web (www.cmineraolesana.cat) trobareu diversos consells per aconseguir-ho. Moltes gràcies!