Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Som Connexió (Mercè Botella Mas)

Som Connexió. Cooperativa sense ànim de lucre que oferim servei de connexió internet i telefonia, promovent-ne un ús conscient per reduir els impactes que està generant, tant socials com ambientals. El desconeixement dels greus impactes que aquest sector genera ens fa agents actius en la construcció de realitats que atenten contra la vida i el planeta.