Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

SCIAS – Hospital de Barcelona (José Luis Álvarez Gutiérrez)

SCIAS, Societat Cooperativa d’Instal·lacions Assistencials Sanitàries, és una cooperativa de persones consumidores i usuàries fundada l’any 1974. La cooperativa és la propietària i la gestora de l’Hospital de Barcelona, que es va inaugurar l’any 1989 i, conjuntament amb Autogestió Sanitària (la cooperativa de metges que és propietària de l’asseguradora Assistència Sanitària) forma el que anomenem cooperativisme sanitari. L’any 2020 SCIAS comptava amb 169.292 persones sòcies de consum i 799 persones sòcies de treball.