Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

El Brot (Gerard Codina Ortego)

El Brot va néixer com a associació l’any 1979 a Reus. Es va constituir com a cooperativa de persones consumidores i usuàries l’any 1987 i d’aquesta manera es va convertir en la primera cooperativa de consumidors ecològics constituïda a tot l’estat espanyol. L’objecte de la cooperativa és l’abastiment de productes ecològics a les unitats familiars que en són sòcies. L’any 2020 El Brot compta amb 88 persones sòcies de consum.