Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Enllaços

AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM

www.consum.cat

Som un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació. Com a tal, tenim personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d’obrar per acomplir les nostres finalitats. Tenim assignades totes les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consum.

 

ARACOOP

www.economiasocial.coop

Aracoop posa en valor l’economia social i cooperativa com a model empresarial estratègic i transformador de realitats socials.

 

COMISSIONAT D’ECONOMIA SOCIAL, DESENVOLUPAMENT LOCAL I CONSUM

http://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/el-comissionat

 

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA

www.cooperativescatalunya.coop

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 18/2012 de cooperatives, el màxim òrgan de representació de les cooperatives a Catalunya.

 

CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA (CCPAE)

www.ccpae.org

El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

 

COOP57, SCCL SERVEIS FINANCERS ÈTICS I SOLIDARIS

www.coop57.coop

COOP57 és una cooperativa de serveis que destina els recursos propis a donar préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

 

DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, EL TERCER SECTOR I LES COOPERATIVES

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/

 

FUNDACIÓ ROCA GALÉS

www.rocagales.cat

La fundació promou l’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors. El coneixement i defensa del patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cultural català.

 

GRUP CLADE

www.grupclade.com

Clade és un grup d’empreses, la majoria cooperatives, que provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer, en el marc de l’economia social

 

HISPACOOP

www.hispacoop.es

Confederació espanyola de cooperatives de consumidors i usuaris

 

XES

www.xes.cat

La xarxa d’economia solidària per una banda vol promoure l’intercanvi entre cooperatives d’informacions, productes i serveis, és a dir promoure la intercooperació i per l’altra difondre una altra manera d’entendre l’economia.