Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Cercles.Coop: digitalització de la participació

La Confederació de Cooperatives de Catalunya posa a disposició de les cooperatives un repositori de recursos que, amb el nom de Cercles.Coop, vol donar resposta a l’impuls de digitalització dels processos participatius de les cooperatives.

Cercles.Coop és un repositori de recursos elaborat conjuntament amb les Federacions de cooperatives, un equip jurídic i un tecnològic i està configurat pels següents materials:

  • Guia de recomanacions jurídiques per preparar, convocar i celebrar les reunions societàries.
  • Guia de recursos i necessitats tecnològiques.
  • Plataforma de votació virtual.
  • Manual d’administrador de la plataforma de votació.

Cercles.Coop està concebut perquè les cooperatives adaptin els recursos que oferim a les seves necessitats. Tots els recursos són vius: els millorem i els adaptem als canvis.

Cercles.Coop neix per donar resposta a la digitalització dels processos participatius en les cooperatives i empreses o organitzacions de l’economia social i solidària, més enllà de la necessitat generada per la situació actual. És un projecte que ha vingut per quedar-se i créixer. És un projecte que neix d’un treball col·laboratiu per esdevenir un projecte d’intercooperació al servei de les cooperatives.

Arran de l’emergència sociosanitària causada per la COVID-19 el desenvolupament tradicional de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives s’ha vist alterat. Les reunions i actes presencials s’han hagut de substituir, en la majoria de casos, per reunions i actes virtuals.
En aquest sentit, des de CoopCat, en coordinació amb el Registre de Cooperatives de Catalunya, vam desenvolupar una normativa de caràcter excepcional per permetre la celebració de reunions dels òrgans socials atesa la situació que vivim. A través del Decret Llei 19/2020 i de forma excepcional, les cooperatives poden dur a terme reunions dels òrgans socials, fins a 31 de desembre de 2020 per videoconferència, encara que llurs estatuts socials no ho prevegin. A través d’aquest decret també s’estableixen mesures que permeten facilitar el desenvolupament i celebració d’aquestes reunions.

Atenent que es disposa, doncs, d’un marc normatiu per dur a terme les reunions, el següent pas era dotar les cooperatives de les eines necessàries per celebrar-les amb les garanties jurídiques requerides pel que fa, principalment, al sistema de votació i participació de les sòcies, tal i com estableix la normativa vigent. Així neix Cercles.Coop.