Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2021

La federació celebra la seva Assemblea General Ordinària i Extraordinària de 2021

El passat dijous 18 de novembre la federació va celebrar, un any més, la seva Assemblea General, una assemblea que va reprendre el format presencial després d’un any marcat per la virtualitat. Com va succeir el 2020, les conseqüències de  la pandèmia i l’adaptació de moltes de les tasques previstes donada l’excepcionalitat del context, han fet que l’assemblea se celebrés a finals d’any. Tot i la dificultat que comporta repassar a les acaballes de 2021 tot allò esdevingut l’any anterior, les cooperatives assistents varen mostrar el seu interès en conèixer el que la federació va dur a terme el 2020 per donar resposta a la diversitat de necessitats que l’emergència sanitària va generar a les cooperatives.

D’entre els punts que es varen tractar val ressaltar la presentació de la Memòria Social de 2020 i l’aprovació dels comptes anuals auditats i de l’aplicació de resultats de 2020. A més, la sectorial de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics de la federació va presentar les activitats dutes a terme des de la seva recent creació a finals de 2020, el que va permetre conèixer els primers passos fets per una sectorial jove però carregada d’iniciatives i propostes.

Cal esmentar també l’interessant espai d’intercanvi d’idees que es va generar entre els assistents sobre la importància de la intercooperació i l’adaptació del cooperativisme a les noves necessitats i hàbits de consum així com a les noves tecnologies i espais digitals.