Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Consell Rector Hispacoop

Amb data 10 de febrer s’ha celebrat a Madrid, a la seu d’Hispacoop, el primer consell rector del 2020 amb l’assistència de Quim Sicília com a conseller i representant de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya. A l’ordre del dia, entre d’altres, hi ha hagut el tancament provisional del pressupost i pla de treball 2019, les propostes de treball i pressupost 2020 i la proposta d’incorporació de nous socis a Hispacoop.

Es planteja les dificultats de relació institucional en els darrers temps amb el contrast de les noves relacions amb el nou govern de l’estat PSOE/Podem on sembla que milloraran prou donat el coneixement i la sensibilitat que tenen de l’economia cooperativa. Per altra banda es tanca el 2019 amb la sensació d’una feina ben feta i es presenten les accions pel 2020 referent a l’espai cooperativisme i consumidorisme, on es ressalta la continuïtat del treball encetat amb CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economíoa Social) pel que fa a la solució del problema fiscal que afecta les cooperatives del sector, l’entrada d’un nou soci del sector elèctric i l’enfortiment i divulgació dels temes relacionats amb el coHousing sènior, un nou model d’habitatge cooperatiu en règim d’ús on la propietat sempre recau en la cooperativa.