Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Assemblea General Ordinària i Extraordinària, 2017

Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris

El passat dia 26 de juny va tenir lloc a Barcelona l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya.

L’Assemblea va ser presidida i moderada pel president de la Federació, Quim Sicília, i va actuar com a secretària Àngels Font, de la cooperativa SCIAS (Hospital de Barcelona), secretària del Consell Rector de la Federació.

Durant l’assemblea es van presentar els diferents eixos sobre els quals ha treballat la Federació enguany. Es va presentar la memòria social corresponent a l’any 2016 i es va fer un repàs de les feines que va dur a terme la nostra organització en la representació i en la promoció del moviment cooperatiu. També es va fer èmfasi en les perspectives del 2017, que consistien en dos eixos estratègics, el projecte mapa cooperatiu de consum i la posada en marxa del nou Pla de Comunicació i de la nova imatge de la Federació.

El projecte mapa cooperatiu del consum pretén afrontar el futur del cooperativisme de consum, tot identificant-hi les noves tendències i els nous models dins del sector i bastir les eines necessàries per oferir oportunitats a la consolidació i la creació de cooperatives.

Pel que fa al Pla de Comunicació, ha de donar un nou impuls a la comunicació, tant interna (entre cooperatives associades), com externa, amb el cooperativisme en general i amb tots els nostres grups d’interès, i amb l’obertura d’un apartat sobre consumidorisme.

Hem volgut dotar-nos d’eines més idònies per al desenvolupament i la gestió i la millora de la comunicació que ens ajudin a difondre un relat per visualitzar i entendre l’especificitat del cooperativisme de consumidors i usuaris i el seu potencial de present i de futur.

Una nova imatge gràfica que renova i reforça l’existent i modifica i amplifica a la vegada el nostre missatge corporatiu i transversal, perquè queda emmarcada en el concepte “coopsconsum” i “cooperatives de consum”, en lloc de posar l’accent, com fins ara, en la Federació.

L’assemblea va acabar amb les aportacions de les persones assistents.